Protikorupční portál > Dotazník (konkrétní)
Dotazník
Vaše údaje (pokud je chcete uvést):
Jméno:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Kdy k jednání došlo:
Kde k jednání došlo:
Účastníci tohoto jednání:
Podstata a smysl Vámi vyřizované události:
Popis jednání, které mohlo mít nebo mělo znaky korupčního jednání:
Přejete si zaslat informaci o výsledcích šetření?
(vyplňte, pokud jste uvedl/a jméno a adresu)
Jste ochoten/ochotna dále spolupracovat při řešení tohoto případu?
(vyplňte, pokud jste uvedl/a jméno a adresu)
 
 
Powered by PubliX