Podání Protikorupčního portálu

Protikorupční portál hl. m. Prahy – zobecněná podání přijatá v průběhu roku 2016

  • Podání ev. č. PKP-0296 ve věci postupu podatelny Okresního soudu v Třebíči. Oznamovatelka byla vyrozuměna o věcné nepříslušnosti Magistrátu hl. m. Prahy v předmětné věci a byla proto odkázána na předsedu zmíněného soudu.
  • Podání ev. č. PKP-0297 k namítanému neřešení parkování vozidel v Praze 4 v ul. Nad pískovnou strážníky Městské policie hl. m. Prahy. Podání bylo dle věcné příslušnosti postoupeno k dalšímu opatření oddělení kontroly a stížností Městské policie hl. m. Prahy.
  • Podání ev. č. PKP-0298 související s Karlovarským filmovým festivalem. Anonymní podnět byl založen ad acta, neboť nijak nesouvisel s hlavním městem Prahou, s orgány hlavního města Prahy ani s orgány městských částí hl. m. Prahy, přičemž žádný z uvedených subjektů nebyl ani partnerem zmíněného filmového festivalu. 
  •  Podání ev. č. PKP-0299 týkající se uplatnění námitky podjatosti úředníka na Úřadu městské části Praha 10 v konkrétním přestupkovém řízení. Oznamovatel byl vyrozuměn o tom, že námitku podjatosti úřední osoby je třeba v tomto konkrétním případě uplatnit přímo u Úřadu městské části Praha 10, přičemž podání musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 37 správního řádu.
  • Podání ev. č. PKP-0300 s návrhem na zrušení Senátu Parlamentu ČR a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, s požadavkem na zavedení trestnosti příživnictví, zákazu stavět obchodní domy, s návrhem na uzákonění výstavby parků a dále s návrhem přestavby dopravy v Praze 1. S ohledem na předmět podání a věcnou nepříslušnost Magistrátu hl. m. Prahy bylo předmětné podání uloženo ad acta.

 

9.5.2009 | Přečteno: 18480 x
 
 
Powered by PubliX